top of page

Osteopatin bygger på att kroppen är en helhet där alla delar hör ihop och är beroende av varandra.

 

Utgångspunkten är en syn på kroppen som en helhet där alla delar hör ihop och är beroende av varandra. Osteopater behandlar därför inte bara det område som gör ont utan försöker hitta de bakomliggande orsakerna till varför besvären har uppstått. Det viktiga är att finna orsaken bakom patientens problem – inte bara behandla symptom.

 

Osteopati är en form av manuell medicin som innebär att man använder händerna som redskap i diagnos och behandling. Osteopaten behandlar inte bara ben, leder och muskler, utan även organ- och nervsystem samt eventuella psykosomatiska faktorer. 

Godkända svenska osteopater DO är registrerade hos Svenska osteopatförbundet.

Godkända hästosteopater EDO är registrerade hos IREO, The International Register for Equine Osteopathy EDO.

Svenska Osteopatforbundet
International Register for Equine Osteopathy

ELIN ROSÉN

Osteopat och Hästosteopat

Svenska Osteopatförbundet DO

International Register for Equine Osteopathy EDO


Skeppsbron 1  •  Kalmar

 0702824224 info@elinrosen.se

bottom of page