top of page

ELIN ROSÉN

 

OSTEOPAT DO

HÄSTOSTEOPAT EDO

Medlem i Svenska Osteopatförbundet sedan 2008

Medlem i International Register for Equine Osteopathy sedan 2017

Svenska Osteopatforbundet
International Register for Equine Osteopathy

 

VERKSAMHET
Hästosteopati sedan 2017

Gravidmassage och osteopatisk behandling för gravida sedan 2009
Osteopatklinik Elin Rosén etablerad 2008
Osteopatkliniken i Visby, 2008
Egen klinikverksamhet sedan 2006
Massageterapeut på Astra Zeneca i Göteborg, 2005–2006
Massageterapeut på Fysiken Friskvård i Göteborg, 2004–2005
 

FÖRTROENDEUPPDRAG

Styrelseledamot för Skandinaviska Osteopathögskolan

Skandinaviska Osteopathogskolan

 

UTBILDNINGAR
Osteopati: Skandinaviska Osteopathögskolan, Göteborg, 2004–2008
Basmedicin: Biomedicinskt centrum, Uppsala universitet, Uppsala, 2003–2006
Friskvårdsterapi: Göteborgs Gymnastiska Institut, Göteborg, 2002
Massageterapi: Göteborgs Gymnastiska Institut, Göteborg, 2001–2002
 

Goteborgs Gymnastiska Institut
Biomedicinskt Centrum UU

 

Hästosteopati: The Vluggen Institute for Equine Osteopathy and Education, Tyskland, 2015–2017

Vluggen Institute

POST GRADUATE-UTBILDNINGAR
Balanced Ligamentous Tension, Sutherland Cranial College of Osteopathy, 2015 
Reciprocal Tension Membrane, Sutherland Cranial College of Osteopathy, 2014 
Bäckenbehandlingar ur osteopatiskt perspektiv, Katinka Kundler, Stockholm, 2014 
Fluid in Osteopathy, SutherlandCranial College of Osteopathy, 2013 
Trauma 2, Sutherland Cranial College of Osteopathy, 2012 
Osteopathy in the cranial field, Sutherland Cranial College of Osteopathy, 2012 
Trauma 1, Sutherland Cranial College of Osteopathy, 2010 
Working with health 2, Sutherland Cranial College of Osteopathy, 2009 
Obstetrik och gynekologi, Skandinaviska Osteopathögskolan, 2009 
Undersökningsmetodik, Stockholm College of Osteopathic Medicine, 2008 
Working with health 1, Sutherland Cranial College of Osteopathy, 2008 

Sutherland Cranial College

ELIN ROSÉN

Osteopat och Hästosteopat

Svenska Osteopatförbundet DO

International Register for Equine Osteopathy EDO


Skeppsbron 1  •  Kalmar

 0480 - 280 90 info@elinrosen.se

bottom of page