top of page

OSTEOPATI

Osteopati är en medicinsk behandlingsform under konstant utveckling. Det är en filosofi, en vetenskap och en konst. 
• Dess filosofi bygger på att enheten av struktur och funktion är beroende av varandra i hela den levande organismen. 
• Dess vetenskap är baserad på kunskap av mycket detaljerad anatomi, fysiologi och biologi, nödvändig för att återfå och behålla hälsa, förebygga sjukdom samt öka det generella välmåendet. 
• Dess konst är applikationen av den medicinska kunskapen i praktiken.

 

Osteopatin bygger på att kroppen är en helhet där alla delar hör ihop och är beroende av varandra.

 

Utgångspunkten är en syn på kroppen som en helhet där alla delar hör ihop och är beroende av varandra. Osteopater behandlar därför inte bara det område som gör ont utan försöker hitta de bakomliggande orsakerna till varför besvären har uppstått. Det viktiga är att finna orsaken bakom patientens problem – inte bara behandla symptom.

 

Osteopati är en form av manuell medicin som innebär att man använder händerna som redskap i diagnos och behandling. Osteopaten behandlar inte bara ben, leder och muskler, utan även organ- och nervsystem samt eventuella psykosomatiska faktorer. 

Den osteopatiska medicinen har från starten baserats på ingående vetenskapliga studier av anatomi och fysiologi och behandlingen baseras på en lång historia av klinisk erfarenhet.

Osteopatin grundades i USA av läkaren Andrew Taylor Still (1828-1917). 1892 bildades American School of Osteopathy, idag A.T. Still University of Health Sciences (ATSU). 1917 bildades den första skolan för osteopati i Europa, British School of Osteopathy, idag University College of Osteopathy, genom fysiologen och läkaren John Martin Littlejohn (1865-1949), en av Stills studenter.

I USA utvecklades osteopatyrket mot en mer konventionell läkarroll medan osteopater i Storbritannien och i övriga länder bibehöll den manuella praktiken. Idag är osteopatyrket statligt erkänt och reglerat som en egen vårddisciplin i flertalet europeiska länder samt i Australien och Nya Zeeland.

I Sverige utbildas osteopater på Skandinaviska osteopathögskolan sedan 1997. Godkända svenska osteopater DO är registrerade hos Svenska osteopatförbundetGodkända hästosteopater EDO är registrerade hos IREO, The International Register for Equine Osteopathy EDO.

Svenska osteopatförbundet

Skandinaviska osteopathögskolan

The International Register for Equine Osteopathy EDO

För den som vill få en djupare inblick i osteopatin kan jag varmt rekommendera biografin A. T. Still: From the Dry Bone to the Living Man av John Lewis.

ELIN ROSÉN

Osteopat och Hästosteopat

Svenska Osteopatförbundet DO

International Register for Equine Osteopathy EDO


Skeppsbron 1  •  Kalmar

 0480 - 280 90 info@elinrosen.se

bottom of page